360° pohled na zákazníka

 • Sociodemografická data
 • Historie událostí zákazníků
 • Pochopení zákaznických potřeb a preferencí
 • Možnosti komunikace a preferované kanály
 • Čištění dat a slučování duplicit
 • Segmentace na základě profilu zákazníka
 • Analytika zákaznické databáze

 

Získejte 360stupňový pohled na zákazníky s bpm'online marketing – uložte různé informace o vašem zákazníkovi, včetně oboru, velikosti firmy, polohy, důležitých událostí, historie kariéry kontaktů, finančních informací atd. Použijte systém pro sledování preferencí zákazníků a jejich nákupního chování – přiřaďte jim příslušný produkt nebo službu, nachystejte nabídky, které by je mohly zajímat v budoucnosti.

Bpm'online marketing vám umožní sledovat zapojení zákazníků v různých kanálech a potom použít tuto informaci k vytvoření nejúspěšnější komunikace. Systém poskytuje všechny potřebné nástroje pro čištění dat a sloučení duplicit kontaktů. Můžete segmentovat svou databázi a vytvářet testové skupiny libovolné složitosti – použijte sociodemografické údaje, použité finanční produkty a služby, a výsledky kampaní pro vytvoření segmentů zákazníků s podobným chováním. Použitím analytických nástrojů můžete také hodnotit celkové pokrytí stávajících i potenciálních zákazníků v rámci databáze a zvýšit šance na konverzi zájemců na zákazníky.

Řízení zájemců

 • Jednotná platforma pro generaci poptávky
 • Generace zájemců
 • Sledování zdrojů zájemců
 • Kvalifikace zájemců
 • Distribuce zájemců
 • Zahájení prodeje
 • Efektivita generace zájemců
 • Analytika zájemců

 

S bpm'online marketing jsou uživatelé schopni identifikovat kanály generace zájemců a sledovat zdroje pro vyhodnocení jejich účinnosti v rámci marketingových kampaní. Spravujte všechny své zájemce a landingy používané k jejich generování – vytvořte vlastní registrační formulář a využívejte data z něj pro automatické vyplnění příslušných polí karty zájemce. Generujte, kvalifikujte a distribujte zájemce s bpm'online marketing – použijte systém ke sloučení duplicit zájemců, propojení zájemce s firmou, obohacení dat zájemce užitečnými informacemi, aby byl plně připraven pro následující prodej. Bpm'online marketing může pomoci distribuovat zájemce na základě potřeb potenciálního zákazníka, profilu a také aktuálního vytížení každého obchodníka. V případě, že zájem nebyl kvalifikován pro prodej, může být přiřazen ke kampani rozvíjení zájmu.

Kontaktujte zájemce a analyzujte potřeby potenciálního zákazníka před vytvořením příležitosti. Zachyťte historii komunikace se zájemcem. V případě, že je potenciální zákazník připraven, může být ihned zahájen proces řízení příležitosti. Kompletní pipeline zájemců vám pomůže zhodnotit konverzi fáze generace zájemce k fázi zahájení prodeje a porovnat efektivitu různých kanálů. Použijte dashboardy k analýze statistik zájemců, jako je počet a kvalita nových zájemců, míra konverze atd.

Řízení marketingových kampaní

 • Návrhář kampaně
 • Jednorázové kampaně a trigger kampaně
 • Analytika kampaní

 

S bpm'online marketing jste schopni vytvořit účinné vícekanálové kampaně – plánujte je pomocí jednoduchého vizuálního návrháře kampaní a definujte podmínky pro přechod mezi jednotlivými fázemi kampaně. Vytvářejte různé typy marketingových kampaní s bpm'online marketing: jednorázové kampaně, které lze nastavit ručně, nebo trigger kampaně, které jsou zahájeny, jakmile zákazník vyplní webový formulář na vašich webových stránkách (nebo pokud nastane jiná spouštěcí událost).

Bpm'online spouští trigger kampaně podle předem nastavených scénářů a prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Systém může automaticky generovat cílové publikum pro kampaně a neustále je aktualizuje. Analyzujte kampaně podle počtu vytvořených zájemců a jejich konverze. Zacilte své úsilí na nejrelevantnější publikum.

Emailový marketing

 • Hromadné emaily pomocí několika málo kliknutí
 • Řízení emailových kampaní
 • Návrhář vizuálního obsahu
 • Knihovna šablon
 • Email split testing
 • Emaily se spouštěčem
 • Řízení komunikace
 • Zpracování odezvy
 • Statistiky kliknutí
 • Sledování pomocí UTM kódů
 • Teplotní mapa kliknutí
 • Analytika hromadných emailů

 

S bpm'online marketing můžete rozesílat hromadné e-maily cílovému publiku a sledovat odezvu. Vytvořte poutavé emailové šablony pro vaše kampaně díky vestavěnému návrháři obsahu. Systém nabízí řadu bloků obsahu připravených k použití v šablonu v režimu WYSIWYG a knihovnu šablon. Můžete také personalizovat vaši komunikaci se zákazníky pomocí maker v systému. Můžete poslat 365 emailů ročně a vestavěná integrace se službou Mandrill umožňuje odesílat emaily milionům odběratelů. Bpm'online marketing poskytuje všechny potřebné nástroje pro A/B testování několika verzí emailů pro vaši cílovou skupinu a tím pomáhá určit, která z nich vám přináší více konverzí. Použijte UTM kódy k analýze konverzí a sledování celé cesty těch zákazníků, kteří přijdou na vaše webové stránky z hromadných emailů.

Můžete inteligentně řídit komunikaci se zákazníky – nastavit omezení počtu zpráv za den, týden nebo měsíc a dát zákazníkům možnost spravovat svůj odběr. Systém automaticky odstraní všechny, kteří se odhlásí.

Systém umožňuje uživatelům spravovat efektivitu emailových kampaní pomocí předkonfigurovaných dashboardů a marketingových reportů. Analyzujte kliknutí v hromadných emailech: využijte diagram kliknutí v bpm'online marketing pro určení nejlepšího času pro komunikaci s vašim publikem. Pomocí teplotní mapy kliknutí identifikujte nejpopulárnější odkazy v hromadných emailech a lépe porozumějte zájmům a potřebám svého publika.

Řízení událostí

 • Události
 • Analytika událostí

Použijte bpm'online marketing pro plánování a řízení všech událostí: podpory, reklamní kampaně, konference, webináře a další off-line a on-line aktivity. Systém umožňuje sledovat data a polohu, cílový segment publika na základě požadovaných kritérií, plánovat rozpočet a přiřadit tým, stejně jako sledovat odezvu v rámci události. Použijte analytické nástroje pro sledování účinnosti kampaně a získejte lepší přehled díky segmentaci publika dle odezvy.

Řízení byznys procesů

 • Vizuální návrhář procesů
 • Uživatelský průvodce pro rychlé modelování procesů
 • Zabudované procesy
 • Knihovna procesů
 • Monitorování a analytika procesů

 

S bpm'online můžete automatizovat klíčové podnikové procesy pomocí vizuálního návrháře procesů – modelovat procesy v BPMN s použitím předkonfigurovaných prvků pro vytváření aktivit, práci se stránkami, zpracování dat a vyvolání externích služeb. Můžete vizualizovat data procesu pomocí vlastních dashboardů, identifikovat a odstranit překážky ve svých procesech za pomoci snadno použitelného žurnálu procesů. Použijte zabudované procesy a osvědčené postupy, upravujte je nebo vytvořte nové tak, aby odpovídaly specifickým potřebám vaší firmy.

Nástroje pro spolupráci

 • Komunikační panel
 • Úkoly a kalendář
 • Email
 • Hovory
 • Firemní sociální síť
 • Analytika

 Bpm’online marketing nabízí solidní nástroje pro spolupráci, které mohou zvýšit produktivitu vaší banky:

Komunikační panel: volejte, spravujte emaily, schvalujte smlouvy a spolupracujte ve firemní sociální síti přímo ze systému.  

Úkoly a kalendář: vytvořte osobní nebo skupinové úkoly spojené s kontakty, příležitostmi nebo dokumenty. Synchronizujte úkoly a kalendář s Kalendářem Google a Microsoft Exchange a dostávejte oznámení a připomenutí v oznamovacím panelu.

Email: spravujte emaily ze všech vašich emailových schránek v jednom prostředí bpm'online bank sales díky integraci s MS Exchange a Gmail. Email může být spojen s firmou, příležitostí, objednávkou nebo jiným objektem.

Hovory: přistupujte ke kompletní historii hovorů v komunikačním panelu, nastavte rychlou volbu, využijte výhod nahrávání hovorů. Kromě toho mohou uživatelé bpm'online volat, a dokonce i provádět video hovory s jinými uživateli systému zcela zdarma!

Firemní sociální síť: zapojte se, spolupracujte a sdílejte informace lépe! Sledujte aktualizace různých kanálů, projektů nebo kontaktů. Systém umožňuje uživatelům různých oddělení, organizačních jednotek a poboček diskutovat o zákaznících, zakázkách a projektech, sdílet osvědčené postupy, získávat odpovědi na otázky, „lajkovat“ nebo komentovat příspěvky.

Analytika: sledujte produktivitu zaměstnanců na základě jejich úkolů, emailů a telefonátů. Všechny dashboardy jsou snadno přizpůsobitelné a mohou sledovat důležité ukazatele

Řízení znalostí

 • Znalostní báze
 • Struktura znalostní báze

 

Znalostní báze je on-line knihovna, která ukládá články, skripty, pokyny pro nové zaměstnance, šablony dokumentů, prezentace, odpovědi na často kladené otázky a další užitečné materiály. Znalostní báze používá funkce sociálních sítí – uživatelé mohou „lajknout“ příspěvky a sdílet nápady a komentáře.

Segmentujte články v rozsáhlé znalostní bázi pro rychlé nalezení nejčastěji používaných dokumentů a článků. Přidání tagů (klíčových slov) a odkazování na ostatní články umožní ještě snazší nalezení záznamu, který potřebujete, ve znalostní bázi.

Synchronizace a integrace

 • Import dat z / do Excelu
 • Integrace s MS Exchange
 • Google integrace
 • Emailová integrace pomocí IMAP / SMTP

Bpm’online marketing nabízí zabudované nástroje pro import dat a integraci:

Excel: rychle importujte nebo exportujte data firem a kontaktů, produktový katalog, dokumenty atd.

Microsoft Exchange: proveďte bezproblémovou integraci pro zjednodušení procesů synchronizace emailů, kontaktů a úkolů. Můžete nastavit synchronizační frekvenci (denně, každou hodinu nebo častěji) a vždy mít všechny příslušné údaje po ruce.

Google: synchronizujte emaily, kalendář a kontakty s vaším účtem. Oboustranná integrace vám umožní nepřepínat mezi aplikacemi pro posílání emailů nebo spravování vašeho kalendáře.

IMAP / SMTP: ukládejte si celou historii emailové komunikace s klientem v bpm'online bez ohledu na poskytovatele e-mailu – odesílejte a přijímejte emaily bez opuštění aplikace.

Systémový návrhář

 • Přizpůsobení uživatelského rozhraní
 • Uživatelské přizpůsobení
 • Přizpůsobení mobilní aplikace
 • Role uživatelů a přístupová práva
 • LDAP integrace
 • Žurnál aktivit

 

Přizpůsobte si bpm'online, aby vyhovoval vašim jedinečným potřebám a požadavkům – nastavte pracovní prostor, zobrazte/skryjte systémové sekce pro různé role uživatelů, nebo personalizujte aplikaci přidáním loga společnosti nebo změnou barvy podle firemního stylu, uspořádejte, přidávejte a odstraňujte číselníky, datová pole nebo celé stránky. Tyto nástroje můžete použít pro změnu zobrazení dat nebo obchodní logiky bez programování.

V bpm'online marketing jste schopni udělit nebo odepřít přístup k jednotlivým záznamům nebo skupinám záznamů, jakož i určit, které části jsou k dispozici určitým uživatelským rolím. Použijte přístupové údaje služby Active Directory pro přístup do systému – nemusíte si pamatovat různá uživatelská jména a hesla. Žurnál aktivit vede evidenci všech operací s kritickými daty a umožňuje rychlé vyhledávání informací a také přístup k chronologii všech událostí v systému.